Inwestycje

W 2015 roku rozpoczęliśmy inwestycję współfinansowaną  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt ten polega na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie druku cyfrowego (od strony procesowej oraz produktowej), jak i innowacji w zakresie organizacji pracy drukarni. W celu wdrożenia tych innowacji – z uwagi na obecne ograniczenia infrastrukturalne – zostanie wybudowany budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną. Przedmiotem projektu jest też wdrożenie nowoczesnych rozwiązań ICT wspomagających pracę drukarni. Działanie to jest jednym z celów projektu i wpłynie znacząco na wzrost konkurencyjności AKCYGRAF.

Innowację procesową w niniejszym projekcie stanowi zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, zaimplementowanej w maszynie do druku cyfrowego. Będą to m.in. system rejestracji odchyleń pozycjonujący arkusze, system sterowania wiązką lasera w celu aktywnego przetwarzania obrazu, co zapewni powtarzalność jakości nasycenia barw wydruku w całym nakładzie oraz pomiędzy nakładami w różnym odstępie czasowym, algorytm wygładzania konturów, toner nowej generacji, którego rdzeniowa struktura umożliwia zastosowanie niższej o 25°C temperatury utrwalania, a także nowy system poboru papieru dzięki ultradźwiękowym detektorom.

Innowację produktową stanowić będą – uzyskane dzięki nabywanej technologii – wysokojakościowe usługi druku cyfrowego oraz znacząco ulepszone usługi druku offsetowego (m.in. wydruk wysokorozdzielczy z wygładzaniem krawędzi z ekwiwalentem rozdzielczości 3600 dpi dla materiałów bardzo cienkich (60g) oraz grubych (300g) bez odkształceń dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii aktywnego przetwarzania obrazu (1,200 dpi x8bit FMED)). Innowacja nietechnologiczna w ramach projektu obejmuje wdrożenie rozwiązań zaimplementowanych w oprogramowaniu do zarządzania drukarnią i studiem graficznym, usprawniające organizację pracy poprzez usprawnienie procesów produkcyjno- sprzedażowych.

Dotychczas AKCYGRAF nie posiadało systemu zarządzania produkcją, ewidencjonowania stanu magazynowego, automatycznego generowania ofert itp. Jakość i wydajność pracy znacznie się zwiększy nie tylko ze względów innowacji w procesie produkcji, ale także organizacji pracy.

Dodatkowo, od strony zasobów technicznych znacznie zwiększy się dostępna powierzchnia produkcyjna, co również wpłynie na wydajność pracy i logistykę.

 

Wartość projektu : 1 340 025,16 PLN

Wartość dofinansowania : 490 253,11 PLN

GeminiCMS napędza stronę https://studio.akcygraf.pl
Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Copyright © 2024 https://studio.akcygraf.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.