Zapytanie ofertowe 1

Dotyczące wyboru dostawcy urządzenia do druku cyfrowego

Załącznik 1 formularz ofertowy

Załącznik 2 – formularz o niepodleganiu wykluczeniu.docx

zapytanie ofertowe.doc

wyniki.doc

Zapytanie ofertowe 2

Dotyczące wyboru wykonawcy budowy części produkcyjno-magazynowej w stanie surowym otwartym oraz budynku w stanie surowym otwartym części biurowo -socjalnej

PRZEKROJE

RZUT FUNDAMENTÓW

SCHEMAT KONSTRUKCJI II KONDYGNACJI

SCHEMAT KONSTRUKCJI I KONDYGNACJI

Specyfikacja rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – załącznik 1
wyniki.doc

Zapytanie ofertowe 3

Dotyczące wyboru wykonawcy Oprogramowania do zarządzania sprzedażą i kalkulacji zapytań ofertowych

Zapytanie ofertowe

Załącznik 2 formularz o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna programu

Modyfikacja dokumentów – nowe wzory 10/06/2016

odleganiu wykluczeniu

Wyniki

Zapytanie ofertowe 4

Dotyczące wyboru wykonawcy budowy części produkcyjno-magazynowej w stanie surowym otwartym oraz budynku w stanie surowym otwartym części biurowo -socjalnej ( wznowienie zapytania ofertowego nr 2)

PRZEKROJE

RZUT FUNDAMENTÓW

SCHEMAT KONSTRUKCJI II KONDYGNACJI

SCHEMAT KONSTRUKCJI I KONDYGNACJI

Specyfikacja rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – załącznik 1

Załącznik 2 – formularz o niepodleganiu wykluczeniu

Wyniki

Zapytanie ofertowe 5

Dotyczące wyboru wykonawcy budowy fundamentów części produkcyjno-magazynowej oraz budowy części biurowo – socjalnej od podstaw w dwóch etapach :

a)parteru z wykończeniem zgodnie z projektem budowlanym

b) piętra do stanu surowego zamkniętego,

Projekt budowlany

Zalacznik 2 formularz ofertowy

Zalacznik 3 – formularz o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe

Wyniki

Zapytanie ofertowe 6

Dotyczące wyboru wykonawcy konstrukcji hali stalowej

Projekt budowlany

Zalacznik 2 formularz ofertowy

Zalacznik 3 – formularz o niepodleganiu wykluczeniu

Zapytanie ofertowe

Wyniki

Zapytanie ofertowe 7

opublikowano dnia 19.05.2017 r.

Dotyczące zakupu i dostawy mebli (wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej)

Załącznik 1 formularz ofertowy

Zalacznik 2 formularz o niepodleganiu wykluczeniu

Zapytanie ofertowe

Pytania i Odpowiedzi z dnia 25.05.2017

opublikowano 25.05.2017 r.

Pytania i Odpowiedzi z dnia 26.05.2017

opublikowano 26.05.2017 r.

Wyniki

opublikowano 30.05.2017 r.